www.doktornevra.com Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sýk Kulananlara Ekle Soruları Cevaplıyor
   
Düşükler ve Kürtaj
 


  

Düşük (Abortus) 

Gebeliğin 20’inci haftasından önce ve 500 gram ağırlığına ulaşmadan önce sonlanması düşük olarak adlandırılır. Bu yazımızda gebelikte düşük nedenleri nelerdir, düşük tehlikesi nedir, düşük sebepleri nelerdir, düşük hapı ve düşük tedavisi, gebelik kayıpları  gibi konuları irdeleyeceğiz

 Düşük, Abortus ile ilgili Tanımlar;

 • Erken düşük; Gebeliğin ilk 12 haftasında olan düşüklerdir.
 • Geç düşük ; 12- 20 haftalık arasında oluşan düşüklerdir.
 • Spontan (kendiliğinden) düşük; Herhangi  bir müdahale olmaksızın gebeliğin kendinden düşmesidir.
 • Düşük tehdidi (abortus imminens); Gebeliğin ilk yarısında  görülen kahverengi akıntıdan parlak kırmızı taze kana kadar değişik şekilde meydana gelen kanamalardır.Beraberinde kramp tarzı ağrılar olabilir.
 • Önlenemeyen düşük (abortus incipiens ); Rahim ağzında açılma meydana gelmiştir.Düşük engellenemez.Kürtaj ile kontrollü bir şekilde gebelik sonlandırılmalıdır.
 • Tam olmayan düşük (inkomplet abort) ; Düşüğün tam olarak gerçekleşmemesidir. Gebelik ile ilgili dokuların önemli kısmı rahim içindedir. ‘Parça kalmış’ şeklinde ifade edilir.Kürtaj ile rahim içi temizlenmelidir.
 • Tam düşük (komplet abort); Kendiliğinden düşüğün bir türüdür.Gebeliğe ait dokuların tamamen atılması ile olur ve kürtaja gerek yoktur. Daha çok  küçük gebeliklerde (6 haftalıktan küçük) olur.
 • Boş gebelik (anembriyonik gebelik); Gebelik kesesinde bebek bulunmamaktadır.Halk arasında ‘su gebeliği’ olarak bilinir.Kürtaj ile gebelik sonlandırılır.
 • Bozulmuş gebelik (missed abortus); Embriyonun canlı olmamasına rağmen kanama ve düşükle sonlanmaması halidir.Rahim içinde fazla kalırsa annenin pıhtılaşma sistemini olumsuz etkileyeceği için beklenmeden kürtaj yapılması gerekmektedir.
 • Septik düşük;Düşüğe enfeksiyon eklenmesidir.Uygunsuz koşullarda yapılan düşük işlemleri sonucu olur. Tehlikelidir.
 • İsteğe bağlı sonlandırma; Ülkemizde 18 yaşının üstündeki kadınlarda 10’uncu gebelik haftasına kadar isteğe bağlı kürtaj herhangi bir tıbbi sebep olmaksızın yapılabilmektedir.
 • Kimyasal gebelik (şimik gebelik);  Tüplerde döllenen yumurta embriyo halinde rahim içine yuvalanmayı beceremez ve canlılığını yitirir.Gebelik testi (+) iken normale döner veya B-hCG  seviyesi hızla düşer.Kadınların büyük bir kısmı bu gebeliği fark dahi etmeyebilir. Normalinden gecikmiş bir adet zannederler. Kürtaj veya müdahale gerektirmez. B-hCG’nin düştüğünü ve normale döndüğünü takip etmek yeterli olmaktadır.
   
Düşük lerin sıklığı nedir?

ü   Klinik olarak saptanan gebeliklerin %15-25‘i düşük olarak sonuçlanır.Kimyasal gebelikler de eklenirse bu oran %40’ları geçer.

ü       Düşüklerin %80’inden fazlası ilk 12 haftada oluşur.

ü       Düşük riski ilk 8 haftada en yüksektir.

ü       Yaş arttıkça düşük ihtimali de artar. 20 yaşından küçük gebelerde bu risk  %12 iken, 40 yaşından büyük gebelerde bu risk %25’i bulmaktadır. 

Düşükler tekrarlar mı? Tekrarlayan düşük ( rekürren abortus ) nedir?

Bir kez gebelik kaybı olan kadınlarda düşüğün tekrarlama olasılığı yüksek değildir. Spontan düşük geçiren kadınların  %85’i sonraki gebeliklerinde çocuk sahibi olmaktadır.

Tekrarlayan gebelik kayıpları  tüm gebe kadınların %1’ini etkilemektedir ve bu kadınların yarısında tekrarlayan düşüklere sebep olacak herhangi bir etken bulunamamaktadır.

Düşüklerin bulguları nedir? Düşük belirtileri nasıl anlaşılır?

ü       Kanama en önemli belirtidir. Sadece bozulmuş gebelikte,boş gebelikte kanama olmayabilir ve teşhis ultrasonografi ile konur.

ü       Ağrı olabilir.Tipik olarak şiddeti giderek artan şekilde görülür.

ü       Vaginadan doku-parça düşmesi görülebilir.

Düşük durumunda doktor ne yapacaktır? Düşük tehlikesi nasıl ayırt edilir?

Vajinal kanama ile başvuran gebelerde son adet tarihi ve ultrasonografi ile gebelik yaşı tespit edilir. Gebelik kesesinin normal olup olmadığını,embriyonun varlığı ve kalp atımı ultrason ile değerlendirilir. Ağrı ve parça düşürme öyküsü sorgulanır. Annenin genel durumu kontrol edildikten sonra muayene ile kanama miktarı, rahim ağzında açıklık olup olmadığı ve vagina içinde gebeliğe ait parça olup olmadığı kontrol edilir.Gerekirse kürtaj veya takip kararı verilir.

 Gebelikte düşük nedenleri nelerdir? Neden düşük olur? Düşük sebepleri nelerdir?

ü     Embriyoya ait kromozomal anomaliler erken dönem düşüklerinin %80-90’ını oluşturur.Kötü şans yada şansızlık sonucu anne ve babadan gelen kromozomların birleşmesi hatalı olabilir, kromozomların taşıdığı bilgilerden  bazıları kaybolur yada olması gerektiğinden fazla tekrarlar. Bazen de yumurta yada sperm hücresi rastlantısal bir hata sonucu fazla veya eksik bilgi içerebilir, bu durumda döllenme sonucu oluşan embriyoda kromozom anomalisi görülecektir.

    Düşüklerin en önemli nedeni olan kromozom anomalileri ailevi    geçiş  göstermez, tamamen şans eseri ve tesadüfi olarak meydana gelir.

   Kromozom anomalisine bağlı düşüklerde doğanın sağlıklı insan neslini koruma dürtüsü rol almaktadır.Yaşama potansiyeli düşük, sağlıklı olmayan embriyonun düşükle sonlanması bu açıdan bakıldığında sağlıklı ve sorunsuz neslin devamını sağlamaktadır.

ü       Çevresel faktörler, radyasyon,ilaç kullanımı

ü       Genetik nedenler (anne yada babaya ait)

ü       Rahim şekil bozuklukları (septum,çift rahim gibi)

ü       Myomlar

ü       Rahim ağzı yetersizliği

ü       Çoğul gebelikler

ü      Annede yüksek ateş ,akut enfeksiyon ( toksoplazma, rubella, sitomegalovirus)

ü       Asherman sendromu

ü    Annede kronik hastalık varlığı(böbrek hastalığı,diyabet,lupus, polikistik over gibi)

ü       Sigara ,alkol,fazla miktarda kahve gibi alışkanlıklar

Düşükle birlikte olabilecek komplikasyonlar nedir?

ü       Kanama en önemli komplikasyondur.Kanama çok hızlı ve fazla miktarda olabilir.Gebelik yaşı ilerledikçe kanama miktarı artar.Tam olmayan düşüklerde  de içeride kalan parçalar nedeniyle kanama fazladır.Kanamanın aşırı olması ve müdahalenin gecikmesi durumunda ciddi sorunlar oluşabilir.Hastaneye yatırılmalıdır.

ü       Enfeksiyon düşüğün diğer önemli komplikasyonudur.Düşük sonrası içerde parça kalması durumunda  enfeksiyon riski oluşur.Özellikle düşük yapmak için vajina içine yabancı cisim sokan kadınlarda oluşan sepsis en önemli anne ölüm sebebidir.

ü       Düşük nedeniyle yapılan yapılan kürtajlara ait komplikasyon riskleri görülebilir.

 Düşük sonrası ne yapılır , neler olur?

ü       Çoğu zaman düşük sonrası küretaj yapılarak içeride parça kalıp kalınmadığından emin olmak gerekir ve içerideki parçalar temizlenir.Nadiren 6’ıncı gebelik haftasından küçük gebelikler tam düşük yapılmışsa, kanama durmuş ise ve ultrasonografide içeride parça olmadığına dair bulgular var ise kürtaj yapılmadan takibe alınır.

ü       Düşük sonrası kanama azalarak 7-10 gün sürebilir.Kürtaj yapılmışsa  genelde 3-4 gün sürer,bu süre 10 güne dek uzayabilir, normal adet kanamasından az olabilir.Bazı durumlarda , kürtaj sonrası kanama hiç olmaz , fakat genelde kürtajdan sonraki 3-4 ‘üncü günde az az başlayabilir ve yaklaşık bir haftada biter.

ü       Dikkat!!

Ø       Düşük sonrası 2-3 hafta cinsel ilişki önerilmez.

Ø       Düşük – kürtaj sonrası 4-6 hafta içinde adet kanaması görülür.

Ø       Düşük sonrası  kan uyuşmazlığı olan çiftlerde ilk 72 saat içinde  bebeğin kan gurubu bilinemeyeceği için koruyucu Rheogam(Anti–D) yapılması unutulmamalıdır. Gebelik haftası 6’ıncı haftadan küçükse Rheogam yapılması önerilmez.

Ø       Düşük sonrası ruhsal ve fiziksel olarak kadının toparlanması  ve yeni bir gebeliğe hazırlanması için en az 3 ay gebelikten korunma önerilmektedir.İki gebelik arası en az bir adet kanaması geçmeyen durumlarda takip eden gebelikte düşük riski artmaktadır.

Düşük sonrası patolojik inceleme ne ifade eder? Gebelik kayıpları sonrası tetkik gerekir mi?

ü       Düşük sonrası düşen parçalar yada kürtaj ile elde edilen dokuların patolojik incelemeye gönderilmesi düşük  sebebini  göstermemektedir.Sadece mol gebeliği,dış gebelik şüphesinde patoloji sonucunun anlamı vardır.

ü       Patoloji raporunun düşük nedenini açıklaması beklenmemelidir.Erken gebelik düşüklerinin en önemli nedeni kromozom anomalileri olduğundan  düşük materyalinin genetik incelenmesi sonuç verebilmekle beraber tek bir  sefer düşük yapan hastalarda yaklaşımı değiştirmeyeceği ve yaygın bir yöntem olmadığı için rutin uygulanmamaktadır.

 

Düşük  ( Abortus )İle İlgili Kullanılan İfadeler,
 Terimler

Faktör, Etken Düşük Tipleri Açıklama
Oluş şekli Spontan düşük Ailenin istemesine rağmen bir gebeliğin kendiliğinden düşükle sonlanmasıdır.
  Terapötik düşük Gebeliğin devamının anne ve/veya embriyo/fetüsün ilerdeki sağlığına zarar vereceğine dair bulgular varsa doktorların ortak kararıyla normal gebeliğin sonlandırılmasıdır.
  Kriminal düşük Annenin yasal olmayan koşullarda kendi gebeliğini sonlandırmaya çalışmasıdır.
  İstemli düşük Induced abortion ve tahliye küretajı da denir. Ülkemizde ilk 10 haftada yani embriyonal dönemde yasal formaliteler yerine getirilerek istenmeyen gebelikler hekim tarafından sonlandırılabilir.
Tam olup olmaması Komplet düşük Düşük ürünü tamamen atılmıştır. Genellikle gebeliğin ilk 7 haftasında olasıdır. Gebeliğin 15-20. haftalardaki sonlanmaları kısmen doğuma benzediği için gebelik ürünü tamamen atılabilir.
  İnkomplet düşük Düşük ürünü kısmen dışarı atılmıştır. Gebeliğin 8-14. haftalarında sık görülür.
Klinik tablo Düşük tehlikesi Abortus imminens ve threatened abortion da denilir. Gebelikte vajinal kanama ve ağrı vardır. Gebelik haftası arttıkça görülme oranı azalır. En sık karşılaşılan düşük klinik tablosu budur. Çoğunlukla gebelik devam eder.
  Kaçınılmaz düşük Abortus insipiens veya inevitable abortion da denilir. Düşüğe yardımcı olmak ve hızlandırmak dolayısı ile vajinal kanamayı azaltmak dışında yapılacak bir şey kalmamıştır.
  Komplet düşük Üstte verilmiştir.
  İnkomplet düşük Üstte verilmiştir.
  Tekrarlayan düşük Habitual abortion ve recurrent pregnancy loss deyimleri de kullanılmaktadır. Genellikle üç bazen iki peş peşe yapılan düşüğü olan kadınlarda kullanılan bir tanıdır. Son düşükten başlayarak yeni bir gebelikten önce aile incelenir.
  Gecikmiş düşük Missed abortion denilir. Gebelikler embriyo/fetüs canlılığını yitirdikten sonra gebelik hormonal desteğini yitirerek sonlanmaktadır. Spontan düşüklerde genel olarak önce embriyo/fetüsün öldüğü daha sonra düşüğün başladığı kabul edilir. Missed abortion dönemini gebeler çoğunlukla evinde geçirmektedir. Gebeleri ne kadar sık kontrol edersek missed abortion tanısı oranımız o kadar çok artar. Bu olgularda erken gebelikte koryonik kavite içindeki embriyo ve yolk kesesi gibi yapıların resorpsiyonu ile gebelik kesesinin içi ultrasonografide boş görünebilir. Buna anembriyonik gebelik veya blighted ovum denilmektedir. Gecikmiş düşüğün klinik varyasyonlarıdır.
Enfeksiyon varlığı Septik düşük Tüm düşük olgularında üst genital sistem enfeksiyonu gelişmesi mümkündür. Özellikle düşük sürecinin uzun olduğu olgularda görülür. Kriminal düşüklerde mutlaka enfeksiyon beklenmelidir.

 

 

                                                           Geri

Kürtaj Nasıl Ve Tekniği
Düşük Tehdidi Ve Düşük Tehlikesi
Bozulmuş Gebelik Nedir Ve Tanısı
Kimyasal Gebelik, Ne Yapılmalı?
Endometriyozis Ve Düşükler
Gebelikte düşük nedenleri, Düşük Tehlikesi, Gebelik kayıpları Düşük Sebeleri,Bozulmuş gebelik-hamilelik  Düşük Hapı, Abortus

 


 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Ne Neler Yapmali Ve Ne Zaman Nerede
Kürtaj Nasil Nerede Ve Ne Zaman? Fiyati Ücreti Ve Hastanesi
Hamilelikte Hpv Kondilom Genital Sigil. Tedavi. Resim Görüntü Vidyo video izle
Gebelik Ve Nezle, Grip Asisi,Hamilelik Ve Asi Yapilmali Mi? Ne sekilde ? Güvenli Mi?
Hamile, Gebe Ve Mantar Enfeksiyonu (Akinti Kasinti Koku Iliskide Agri Yanma)
Birliktelik Ile Geçen Ve Bulasan Hastaliklar,Gebelik - Hamilelik Ve Enfeksiyon
Gebede Hamilede (Dogum Sonrasi )Varis Tedavisi,gebelik- hamilelik ve varis Ameliyati
Gebelik- hamilelik Sirt Agrilari Ve Bel Agrisi, Ellerde Kollarda Uyusma Karincalanma Ödem Ve Sisme
Hamilede Mide Yanmasi Eksimesi Gastrit Ve Reflü,Gebelik-hamilelik ve kabizlik ,sindirim bozuklugu
Hemoroid, Basur Ve Tedavisi, lazer ameliyati, resim görüntü, sekil vidyo canli ani youtub videosu
Gebelik-hamilelik ve Memelerden Süt Gelmesi Meme Bakimi Gebelikte-Hamilelikte Meme Agrisi
Gebelikte (Hamilelikte) Idrar Kaçirma Tutamama Inkontinans neden olur
Gebelikte Depresyon, Panik Atak, Hamilede-gebede-lohusada psikolojik tedavi
Hamilelikte Bas Agrisi, Migren, Kasilma Uyusma Sisme Bas Dönmesi Nasil Nerede Tedavi Edilir?
Gebelik Ve Aserme,Gebelik -hamilelik VeIgrenme, hamilelik-gebelik veTiksinme ,gebe-hamile bakimi
Hamilelikte Akinti,Kasinti, Tedavisi Gerekli Mi, Gereksiz Mi ,Yapilmali Mi, Olmali Mi?, Ne Sekilde
Gebelikte Kanama Kadin Hastaliklari Youtube Görüntüleri Videolari Canli Yayin Tv Ani Youtub Resim
Hamilelikte Kilo Alimi ,Kontrolü, Diyet Ve Diet Yapmak, Zayiflama Metodlari Yöntemleri
Idrarda Kanda Gebelik Testi, Gebelik Testleri , Hamilelik Belirtisi Gebelik Belirtileri
Doktor Muayeneleri Ne Siklikla Nasil ? Kadin Dogum Uzmani Takibi Nasil Olmali, Ne Siklikla
Evlilik Öncesi Genetik Danisma,Gebelik Ve Kadin Hastaligi Muayenesi, Gebelik Hamilelik Istegi
Gebelik, Hamilelik Belirtileri, Hamile Dogum Videolari, Görüntüleri Resimleri Youtub Vidyolari Ani
Gebelik planlama Ve Folik Asit Ve Folikasit Kullanimi , gebe- hamile kalma istegi
Akraba Evliligi, Sakat Dogumlar, Mongol Çocuk Ve Down Sendromu
Gebe Kalmak Için yöntemler hamile nasil kalinir gebelikte hamilelikte seks cinsel iliski birlesme
Hamile Kalmadan Önce Yapilmasi Gerekenler
Adet Düzeni Hakkinda Bilgiler, Görememe, Sik Görme, Adet Gecikmesi
Genital Bölge Anatomisi,merak edilenler, sik sorulanlar,jinekolojik operasyon ve ameliyat
G Noktasi ve jinekolog,jinekolojik muayene,jinekolok
Memede fibrokistik hastalik uzmantv video uzman tv görüntüleri videosu
Kordon dolanmasi ,gebelik hamilelik ve kordon problemleri,dogum ve sezeryan,sezaryen nedeni
Yumurtalik kisti tani ve tedavisi, yumurtalik kisti ameliyati, kadin hastaliklari muayenesi
Gebelikte uyku pozisyonu nedir. Gebelikte uykusuzluk tedavisi nasil nerede ilaçlari nedir
Erkelerde dogum kontrol asisi, Gebelikten Korunma Istememe Kaçinma
Genital enfeksiyonlardan korunma yollari nedir.Cinsellik seks ve enfeksiyon korunma nedir
Düsük tehdidi , tehlikesi, devamli düsük yapma, habituel abortus bos gebelik kimyasal hamilelik
Smear testi nedir ,smir testi nasil yapiliri,kadin sagligi ve kanser taramasi,kanser testi inceleme
Hormon yerine bitkisel tedavi dogal yöntemler ,bitkisel haplar ile tedavi, bitkisel ilaçlar
40 yas üstü kadinlarda korunma, kürtaj tesimleri görüntüleri kürtaj video sonrasi fiyatlari ücreti
Rahim agzinda yara ,yara tedavisi yarayi dondurma yakma yöntemi kolposkopi ve biopsi
Hizli gebe kalmak için , Gebe ve hamile kalma yöntemleri uygulamalari,kolay gebelik hamilelik dogum
Adet düzensizligi sekilleri ,hormon bozuklugu kadin hastaligi ve kadin sagligi açisindan tetkik
Gebelikte bulanti,kusma,gebe ve hamile sikayetleri, gebelik hamilelik te nasil tedavi edilir?
Dogum kontrol haplari , normal dogum videosu resimleri fotograflari dogum görüntüleri video izle
Miyom belirtileri ve tanisi ,Myom ameliyati nasil nerede nezaman nesekilde neden,ücreti parasi fiyat
Cinsiyet belirleme , cinsiyet tahmini yöntemi, çin takvimi gebelik öncesi cinsiyet seçme seçimi
Sezeryan mi? Normal dogum mu? Sezaryen Görüntüsü Video resim Youtube Yutub Yutup Canli Ani Tv
Gebelikte birliktelik,gebelik ve yasam, hamile sagligi gebe sagligi,gebelik ve hamilelik te sosyal
Polikistik over sendromu nedir ?, Yumurtalikkisti tedavisi, over kistleri ve tedavi ,kadin hastaligi
Kizlik zari
 
  Acil Korunma, Ertesi Sabah Gün Hapi nedir
Tüpleri Baglatmak, Kisirlastirmak, Kizlik Zari Muayenesi
Hormonlu Sipiral, Mirena
Spiral (Ria) Ile Ilgili Bilgiler
Implanon, Ciltalti Korunma Yöntemi
Aylik Igne, Mesigyna, kadinlar kulübü
Dogum Kontrol Yöntemleri Gebelikten Korunma
Kürtas Hapi, Düsük Ilaci uzmantv video uzman tv videosu görüntüleri
Dogum Sezeryan Sonrasi Korunma, Dogum Ve Sezaryen Sonrasi Spiral Gebelik ten Hamilelik ten
Yenidogan Tarama Topuk Testi nedir
Lohusalik (Logusalik) Lohusa Bakimi
Bebek Isimleri, Resimleri, Görüntüleri, Gelisimi Büyümesi Gebelik Hamilelik Hesaplayicilari Ölçümü
Dogum Öncesi, Sonrasi Izni, ücretleri, fiyatlari, parasi ,hastaneleleri ,ücreti , fiyati parasi
Nüfusa Kayit Islemi
Bebek Odasi,Mobilyalari Aksesuarlari Esyalari, Giyimi, Kiyafetleri Bebek Bakimi Bakicisi
Agrisiz Dogum, Epidural Anestezi, youtube video, yutub vidyo görüntüleri resimleri canli ani yutup
Sezeryan (Sezaryen) Görüntüleri, Resimleri Ani, Sezaryan Youtube Videosu Görüntüsü Vidyo Ani
Dogum Resimleri, Görüntüleri, Ani, Dogum Videosu, Dogum Youtub Görüntüsü, Canli Dogum Ani
Dogum Valizi Esyalari, Doguma Hazirlik
Dogum Hakkinda Bilgiler, Dogum Nasil Nerede Ne Sekilde, Dogum Hastenesi Ücretleri Fiyati
Gebelikte, Hamilelikte Oruç Tutmak, Hamilelik Ve Beslenme, Gebelik Ve Saglikli Beslenme Diet
Saglikli, Dogru Beslenme Ipuçlari, Gebelik Ve Diet, Hamilelik Ve Kilo Kontrolü, Gebelik Zayiflama
Dis Gebelik, Ektopik, Kimyasal Gebelik, Bos Gebelik Gibi Diger Gebelikler, Problemli Hamilelik
Hamilelik ve Miyomlar, Myom Tedavisi
Gebede Hamilede Rh, Kan Uyusmazligi
Amniosentez, resimleri youtube video vidyo görüntüleri izle
Üçlü Test, Zeka Testi
Ikili Test, Ense Kalinligi Ölçümü
Ultrasonografi detayli ultrason resimleri görüntüleri fotograflari sezeryanla dogum videosu video
Hamile Ve Bel Fitigi Siyatik Tedavisi,Gebelikte Karpal Tunel Agrisi, Mikrocerrahi
Dis Sagligi Ve Dis Bakimi
Gebelik Ve Seyahat ,Yolculuk Tatil Günes
Hamilelikte Spor Cimnastik Yapma
Hamile Elbiseleri Kiyafetleri Gebe Giyimi, Moda Güzellik Hamilelik (gebelik) Belirtileri
Selülit, Cilt Bakimi Tedavisi, Botoks
Hamilelikte Tatil, Deniz Günes Yüzme Bronzlasma
Epilasyon Ve Istenmeyen Tüyler, Gebede Hamilede Lazer Laser Epilasyon Güvenli Mi? Uygulanir Mi?
Gebelikte Saç Bakimi Ve Boyatma,Hamilelik Ve Güzellik
Gebelikte Hamilelikte Güzellik için Yap / Yapma
Diet Yapmak, Zayiflamak Kilo Kontrolü
Bitkisel Haplar Ilaçlar, bitkisel tedavi
Kiz mi,erkek mi? Cinsiyeti Ne Olsun? Cinsiyet testi,cinsiyet testi nasil ücreti fiyati nedir
Gebe kalma korkusu sehir efsaneleri , üstüne görme üste adet görme, kadin hastaliklari teshisi
HPV asisi ,Rahim Agzi Kanseri Asisi, Genital Sigiller,Genital Sigil Tedavisi Kolposkopi Biopsi
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi, Kisirlik Tedavisi, Kisirlik Tedavi Yöntemleri, Myom Ameliyati
Anne karninda müzik ,hafta hafta gebelik, hafta hafta hamilelik, ay ay gebelik hamilelik takibi
Suda dogum ,youtube dogum görüntüleri videosu vidiyosu,Youtub sezaryen görüntüsü vidyosu
Abortion Clinics In Istanbul Turkey, Best Abortion Prices Laws Fees Hospitals In Istanbul
Best Abortion Clinics in Istanbul, Abortion Prices Istanbul Turkey
Vajinoplasti Labioplasti Estetigi ,Kadin Estetigi Estetik
 

webmaster

solmenu.jpg
anasayfa
Gebeliğe Hazırlık
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme Hastalıkları
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Kısırlık ve Tedavisi
Otomatik_Hesaplayicilar
   


! Yasal Uyarı !
 
 www.kurtaj.info
 
 www.genitalsigil.net