doktornevra.com Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sık Kulanılanlara Ekle Sorularınızı Cevaplıyor
   
Gebeliğe Hazırlık
 


 

Kötü Obstetrik Öykü,
Anamnez
 

Kötü obstetrik öykü bir, tanımlama olup sağlıklı ve sağ bebek sahibi olamayan ve  daha önceki birden fazla sayıda sağlıklı olmayan ve bebek kaybı ile sonuçlanan gebelik öyküsü olan anne adayları için kullanılmaktadır. Daha önceki 3 veya daha fazla hamilelikte değişik veya aynı sebeplerden dolayı hamileliklerin sağlıklı bir şekilde  sona ermeyip , ya erken dönemde düşük,bozulmuş gebelik ,anne karnında bebek ölümü veya anomalili doğum ile sonuçlanmasıdır.Kötü obstetrik öyküsü olan gebeler, hamilelikleri esnasında daha sık,sıkı  ve ciddi bir  şekilde takip edilmeliler ve doğumları da planlı bir şekilde olmalıdır.

Kötü Obstetrik Öykü Olarak Sınıflanabilecek Durumlar Nelerdir?

Daha önceki hamileliklerinde aşağıdaki durumlardan ard arda en az 2 veya 3 tanesine bağlı olarak gebelik kayıbı oluşması;

 • Erken dönem düşükler
 • Habitual abortus
 • Erken gebelik dönemimde  bozulmuş gebelik, embriyonun ölmesi, bozulması durumu
 • Anembriyonik (boş ) gebelik
 • Dış gebelik
 • Mol gebeliği
 • Rahim ağzı yetersizliğine bağlı ikinci trimester gebelik kayıpları
 • Kromozom anomalili doğumlar
 • Konjenital malformasyonlu, sakat doğumlar
 • Erken doğuma bağlı gebelik kayıpları
 • Gelişme geriliğine bağlı gebelik kayıpları
 • Preeklampsi veya eklampsiye bağlı gebelik kayıpları
 • Annede var olan sistemik bir hastalığa ( Lupus, Diabet gibi..) gebelik kayıpları
 • Sebebi bilinmeyen anne karnındaki bebek ölümleri
 • Daha önce plasenta problemlerine ( ablatio plasenta) veya kordon dolanmasına bağlı anne karnında bebek kayıpları
 • Gebelikte geçirilmiş kaza, travma veya ameliyatlara bağlı bebek kayıpları
 • Doğum travmasına (vakum, forseps uygulamalarına bağlı) bebek kayıpları
 • Doğum sırasında fetal asfiksi gibi durumlara bağlı bebek kayıpları v.b
 • Neonatal ölüm, sebebi bilinmeyen yeni doğan ölümleri.

Kötü Obsterik Öyküsü Olan Kadınlarla İlgili Bazı Tanımlamalar:

Habitüel abortus ard arda 3 veya daha fazla spontan abortus olarak tanımlanır ve erken ( 8. haftadan önce ) abortuslarda düşük nedeni genellikle kromozomal anomalilerdir. Geç düşüklerde neden genellikle maternal problemlerdir. Habitüel abortus öyküsü olan kadınların abortus sınırını geçen gebeliklerinde preterm doğum, plasenta previa,makat prezentasyon ve fetal malformason riski yüksektir.
Ölü doğum çok genç kadınların ilk gebeliklerinde ve 6. gebeliklerden sonra artmaktadır, en önemli nedeni genetik anormalliklerdir. Diğer ölüm nedenleri arasında preeklampsi – eklampsi, plasental ablasyon ve kordon kazaları soruşturulmalıdır. Ayrıca sık görülen maternal faktörlerden diabet, kronik hipertansiyon, böbrek hastalıkları, kollajen doku hastalıkları ve antifosfolipid antikorları araştırılmalıdır.
Neonatal ölüm hayatın ilk 28 günü içindeki ölümdür ve başlıca 3 nedeni vardır. Bunlar; prematüriteye bağlı düşük doğum ağırlığı, konjenital malormasyonlar ve santral sinir sistemi zedelenmesidir ( hipoksik veya travmatik ).
Preterm doğumun öyküde olması mevcut gebeliğin de preterm olma riskini arttırır. Servikal yetersizlik, konjenital uterus anomalileri, fetal anomaliler, otoimmun hastalıklar, preeklampsi, şiddetli maternal hastalıklar ve hidramnios en sık görülen preterm doğum nedenleridir.
İntrauterin gelişme geriliği öyküde olması mevcut gebeliği de riskli kılacağından önceki gebeliğindeki neden araştırılmalıdır. En sık görülen nedenler; annenin 45 kg’ ın altında olması, gebelikte kilo alımının çok az olması, fetal infeksiyonlar ( rubella, sitomegalovirüs gibi), konjenital malformasyonlar, kromozom anomalileri, bazı ilaçlar ( antikonvülsanlar, immünosupresifler, alkol, sigara gibi ), kronik vasküler hastalık, maternal anemi, çoğul gebelik, kronik böbrek hastalığıdır. 
İri bebek 4000 gr’ ın üzerinde doğum ağırlığının olmasıdır ve nedenleri; maternal diabet, özellikle annenin iri yapılı olması, multiparite, maternal obezite, uzamış gebelik ve daha önce 4000 gr’ ın üzerinde bebek doğurmuş olmak şeklinde sayılabilir. Grandmultiparite yani 6 veya daha fazla doğum yapmış olanlarda uterin inertia ve postpartum atoni riski yüksektir. Plasenta previa, presipite eylem ve presipite doğum bu kadınlarda sık olarak görülür.
Rh uyuşmazlığı Rh – negatif kan grubu olan bir kadının Rh – pozitif bir bebek doğurduğunda izoimmünizasyon şansı % 16 kadardır. Bu etkilenme, kadınların % 2’ sinde doğumdan önce, % 7’ sinde doğumdan altı ay sonra biokimyasal olarak tesbit edilebilir. Her gebede mutlaka kan grubu araştırmasının yanısıra Rh – negatif kan grubu taşıyan kadınlardan gebelik geçirmiş veya kan transfüzyonu yapılmış olanlarda, anti – D immün globulin uygulama öyküsü olsa bile, anti – D antikorları araştırılmalıdır. Preeklampsi ve eklampsi geçirenlerde ileride kronik hiopertansiyon görülme insidansı üç kat artar. Tüm yenidoğanların % 3 – 5 kadarında bir doğum anomalisine rastlanmaktadır. Bunların % 20 – 25 kadarı kromozom ve tek gen defektlerinden kaynaklanır; bu tip problemler amniosentez ve koryonik villus örneklemesi gibi yöntemlerle ortaya çıkarılabilir. Anomali nedenlerinden % 10 ‘luk grubu oluşturan sitomegalovirus, rubella, sifiliz gibi fetal infeksiyonlar, diabet ve epilepsi gibi maternal hastalıklar ve annenin kullandığı ilaçlar araştırılmalıdır. Anomali nedenlerinin % 65 – 70’ ini oluşturan multifaktöryel veya  bilinmeyen nedenlere bağlı olarak gelişen nöral tüp defektleri, ortopedik anomaliler, üriner sistem anomalileri, hidrosefali ve karın duvarı defektleri gibi anomalileri alfa – fötoprotein serum seviyeleri ve ultrasonografi yardımıyla ortaya çıkarmak mümkündür. 
Doğum travması öyküsü en sık makatla prezente olan bebeklerde görülür. İri bebek ve hızlı doğumda da risk artmıştır.  Öyküde neonatal yoğum bakım gerektiren yenidoğan nedenleri açığa çıkartılmaya çalışılmalıdır. Terapötik abortus için maternal endikasyonlar şiddetli hipertansif vasküler hastalık, serviks karsinomu ve dekompanse kalp hastalığı, fetal endikasyon ide anomali olmasıdır. Mol hidatidiform geçirenlerde hastalığın tekrarlama şansı % 1 – 2 kadardır.
Bir önceki doğumun sezaryen, forseps, makat ekstraksiyon gibi operatif doğumla sonlanmış olması, kısa aralıklarla gebelik oluşması, uzamış eylem veya distosi, eylem ve doğum sırasında ortaya çıkmış psikolojik bozukluk öyküsü gebe kadını risk altına sokar.

Kötü Obstetrik Öyküsü Ve Anamnezi Olan Hamilelerin Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

Böyle bir hikayesi olan kadınlar, yeni bir gebelik planlamadan bir kadın doğum uzmanına ellerindeki diğer gebelik kayıpları ile ilgili tüm bilgiler ile başvurup, bunların sebepleri hakkında yapılabilecek biokimyasal, radyolojik ve genetik incelemelerde eksiklikler var ise, onların tekrar yapılması gerekmekte ve mümkün olduğunca gebelik kayıpların sebepleri ortaya çıkarılıp mümkünse önlem alınmalıdır.Gerekirse eşlerin de bazı tetkiklere , incelemelere ve genetik araştırmalara tabi tutulması gerekmektedir.Folik asite gebe kalmadan önce düzenli bir şekilde başlanmalıdır
Bu hikayesi olan gebelerde ise ne yapılmalıdır? Her şeyden önce normal gebelere göre daha sık ve detaylı, yakından bir gebelik takibi yapılmalı daha önceki gebelik kayıplarına yönelik tıbbi önlemler alınmalıdır. ( örneğin; , düşük erken doğum engelleyici ilaçlara gerekirse başlanmalı, , servikal yetersizlik var ise serklaj yapılmalı, annenin sistemik hastalıkları tedavi edilmeli gibi …) . Ayrıca genel yaklaşım doğum riskini azaltmak için, bu gebelerde doğum yöntemi olarak genellikle gebeliğin son haftasına ve gününe kadar beklenmeyip, gebeliğin 38. haftasında sezeryan ile doğumun gerçekleştirilmesi olmaktadır.

Geri 
 

Gestasyonel diabet
Boş, Anembriyonik Gebelik, Hamilelik
Trofoblastik Hastalık, Mol Gebeliği
Dış Gebelik, Ektopik
Rahim Ağzı Yetmezliğ Ve Serklaj
Sezeryan Nedenleri, Niçin Sezaryen Yapılamıdır?
 


 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Ne Neler Yapmalı Ve Ne Zaman Nerede
Kürtaj Nasıl Nerede Ve Ne Zaman? Fiyatı Ücreti Ve Hastanesi
Hamilelikte Hpv Kondilom Genital Siğil. Tedavi. Resim Görüntü Vidyo video izle
Gebelik Ve Nezle, Grip Aşısı,Hamilelik Ve Aşı Yapılmalı Mı? Ne şekilde ? Güvenli Mi?
Hamile, Gebe Ve Mantar Enfeksiyonu (Akıntı Kaşıntı Koku İlişkide Ağrı Yanma)
Birliktelik İle Geçen Ve Bulaşan Hastalıklar,Gebelik - Hamilelik Ve Enfeksiyon
Gebede Hamilede (Doğum Sonrası )Varis Tedavisi,gebelik- hamilelik ve varis Ameliyatı
Gebelik- hamilelik Sırt Ağrıları Ve Bel Ağrısı, Ellerde Kollarda Uyuşma Karıncalanma Ödem Ve Şişme
Hamilede Mide Yanması Ekşimesi Gastrit Ve Reflü,Gebelik-hamilelik ve kabızlık ,sindirim bozukluğu
Hemoroid, Basur Ve Tedavisi, lazer ameliyatı, resim görüntü, şekil vidyo canlı anı youtub videosu
Gebelik-hamilelik ve Memelerden Süt Gelmesi Meme Bakımı Gebelikte-Hamilelikte Meme Ağrısı
Gebelikte (Hamilelikte) İdrar Kaçırma Tutamama İnkontinans neden olur
Gebelikte Depresyon, Panik Atak, Hamilede-gebede-lohusada psikolojik tedavi
Hamilelikte Baş Ağrısı, Migren, Kasılma Uyuşma Şişme Baş Dönmesi Nasıl Nerede Tedavi Edilir?
Gebelik Ve Aşerme,Gebelik -hamilelik Veİğrenme, hamilelik-gebelik veTiksinme ,gebe-hamile bakımı
Hamilelikte Akıntı,Kaşıntı, Tedavisi Gerekli Mi, Gereksiz Mi ,Yapılmalı Mı, Olmalı Mı?, Ne Şekilde
Gebelikte Kanama Kadın Hastalıkları Youtube Görüntüleri Videoları Canlı Yayın Tv Anı Youtub Resim
Hamilelikte Kilo Alımı ,Kontrolü, Diyet Ve Diet Yapmak, Zayıflama Metodları Yöntemleri
İdrarda Kanda Gebelik Testi, Gebelik Testleri , Hamilelik Belirtisi Gebelik Belirtileri
Doktor Muayeneleri Ne Sıklıkla Nasıl ? Kadın Doğum Uzmanı Takibi Nasıl Olmalı, Ne Sıklıkla
Evlilik Öncesi Genetik Danışma,Gebelik Ve Kadın Hastalığı Muayenesi, Gebelik Hamilelik İsteği
Gebelik, Hamilelik Belirtileri, Hamile Doğum Videoları, Görüntüleri Resimleri Youtub Vidyoları Anı
Gebelik planlama Ve Folik Asit Ve Folikasit Kullanımı , gebe- hamile kalma isteği
Akraba Evliliği, Sakat Doğumlar, Mongol Çocuk Ve Down Sendromu
Gebe Kalmak İçin yöntemler hamile nasıl kalınır gebelikte hamilelikte seks cinsel ilişki birleşme
Hamile Kalmadan Önce Yapılması Gerekenler
Adet Düzeni Hakkında Bilgiler, Görememe, Sık Görme, Adet Gecikmesi
Genital Bölge Anatomisi,merak edilenler, sık sorulanlar,jinekolojik operasyon ve ameliyat
G Noktası ve jinekolog,jinekolojik muayene,jinekolok
Memede fibrokistik hastalık uzmantv video uzman tv görüntüleri videosu
Kordon dolanması ,gebelik hamilelik ve kordon problemleri,doğum ve sezeryan,sezaryen nedeni
Yumurtalık kisti tanı ve tedavisi, yumurtalık kisti ameliyatı, kadın hastalıkları muayenesi
Gebelikte uyku pozisyonu nedir. Gebelikte uykusuzluk tedavisi nasıl nerede ilaçları nedir
Erkelerde dogum kontrol aşısı, Gebelikten Korunma İstememe Kaçınma
Genital enfeksiyonlardan korunma yolları nedir.Cinsellik seks ve enfeksiyon korunma nedir
Düşük tehdidi , tehlikesi, devamlı düşük yapma, habituel abortus boş gebelik kimyasal hamilelik
Smear testi nedir ,smir testi nasıl yapılıri,kadın sağlığı ve kanser taraması,kanser testi inceleme
Hormon yerine bitkisel tedavi doğal yöntemler ,bitkisel haplar ile tedavi, bitkisel ilaçlar
40 yaş üstü kadınlarda korunma, kürtaj tesimleri görüntüleri kürtaj video sonrası fiyatları ücreti
Rahim ağzında yara ,yara tedavisi yarayı dondurma yakma yöntemi kolposkopi ve biopsi
Hızlı gebe kalmak için , Gebe ve hamile kalma yöntemleri uygulamaları,kolay gebelik hamilelik doğum
Adet düzensizliği şekilleri ,hormon bozukluğu kadın hastalığı ve kadın sağlığı açısından tetkik
Gebelikte bulantı,kusma,gebe ve hamile şikayetleri, gebelik hamilelik te nasıl tedavi edilir?
Doğum kontrol hapları , normal doğum videosu resimleri fotoğrafları doğum görüntüleri video izle
Miyom belirtileri ve tanısı ,Myom ameliyatı nasıl nerede nezaman neşekilde neden,ücreti parası fiyat
Cinsiyet belirleme , cinsiyet tahmini yöntemi, çin takvimi gebelik öncesi cinsiyet seçme seçimi
Sezeryan mı? Normal doğum mu? Sezaryen Görüntüsü Video resim Youtube Yutub Yutup Canlı Anı Tv
Gebelikte birliktelik,gebelik ve yaşam, hamile sağlığı gebe sağlığı,gebelik ve hamilelik te sosyal
Polikistik over sendromu nedir ?, Yumurtalıkkisti tedavisi, over kistleri ve tedavi ,kadın hastalığı
Kızlık zarı
 
  Acil Korunma, Ertesi Sabah Gün Hapı nedir
Tüpleri Bağlatmak, Kısırlaştırmak, Kızlık Zarı Muayenesi
Hormonlu Sipiral, Mirena
Spiral (Ria) İle İlgili Bilgiler
İmplanon, Ciltaltı Korunma Yöntemi
Aylık İğne, Mesigyna, kadınlar kulübü
Doğum Kontrol Yöntemleri Gebelikten Korunma
Kürtaş Hapı, Düşük İlacı uzmantv video uzman tv videosu görüntüleri
Doğum Sezeryan Sonrası Korunma, Doğum Ve Sezaryen Sonrası Spiral Gebelik ten Hamilelik ten
Yenidoğan Tarama Topuk Testi nedir
Lohusalık (Loğusalık) Lohusa Bakımı
Bebek İsimleri, Resimleri, Görüntüleri, Gelişimi Büyümesi Gebelik Hamilelik Hesaplayıcıları Ölçümü
Doğum Öncesi, Sonrası İzni, ücretleri, fiyatları, parası ,hastaneleleri ,ücreti , fiyatı parası
Nüfusa Kayıt İşlemi
Bebek Odası,Mobilyaları Aksesuarları Eşyaları, Giyimi, Kıyafetleri Bebek Bakımı Bakıcısı
Ağrısız Doğum, Epidural Anestezi, youtube video, yutub vidyo görüntüleri resimleri canlı anı yutup
Sezeryan (Sezaryen) Görüntüleri, Resimleri Anı, Sezaryan Youtube Videosu Görüntüsü Vidyo Anı
Doğum Resimleri, Görüntüleri, Anı, Doğum Videosu, Doğum Youtub Görüntüsü, Canlı Doğum Anı
Doğum Valizi Eşyaları, Doğuma Hazırlık
Doğum Hakkında Bilgiler, Doğum Nasıl Nerede Ne Şekilde, Doğum Hastenesi Ücretleri Fiyatı
Gebelikte, Hamilelikte Oruç Tutmak, Hamilelik Ve Beslenme, Gebelik Ve Sağlıklı Beslenme Diet
Sağlıklı, Doğru Beslenme İpuçları, Gebelik Ve Diet, Hamilelik Ve Kilo Kontrolü, Gebelik Zayıflama
Dış Gebelik, Ektopik, Kimyasal Gebelik, Boş Gebelik Gibi Diğer Gebelikler, Problemli Hamilelik
Hamilelik ve Miyomlar, Myom Tedavisi
Gebede Hamilede Rh, Kan Uyuşmazlığı
Amniosentez, resimleri youtube video vidyo görüntüleri izle
Üçlü Test, Zeka Testi
İkili Test, Ense Kalınlığı Ölçümü
Ultrasonografi detaylı ultrason resimleri görüntüleri fotoğrafları sezeryanla doğum videosu video
Hamile Ve Bel Fıtığı Siyatik Tedavisi,Gebelikte Karpal Tunel Ağrısı, Mikrocerrahi
Diş Sağlığı Ve Diş Bakımı
Gebelik Ve Seyahat ,Yolculuk Tatil Güneş
Hamilelikte Spor Cimnastik Yapma
Hamile Elbiseleri Kıyafetleri Gebe Giyimi, Moda Güzellik Hamilelik (gebelik) Belirtileri
Selülit, Cilt Bakımı Tedavisi, Botoks
Hamilelikte Tatil, Deniz Güneş Yüzme Bronzlaşma
Epilasyon Ve İstenmeyen Tüyler, Gebede Hamilede Lazer Laser Epilasyon Güvenli Mi? Uygulanır Mı?
Gebelikte Saç Bakımı Ve Boyatma,Hamilelik Ve Güzellik
Gebelikte Hamilelikte Güzellik için Yap / Yapma
Diet Yapmak, Zayıflamak Kilo Kontrolü
Bitkisel Haplar İlaçlar, bitkisel tedavi
Kız mı,erkek mi? Cinsiyeti Ne Olsun? Cinsiyet testi,cinsiyet testi nasıl ücreti fiyatı nedir
Gebe kalma korkusu şehir efsaneleri , üstüne görme üste adet görme, kadın hastalıkları teşhisi
HPV aşısı ,Rahim Ağzı Kanseri Aşısı, Genital Siğiller,Genital Siğil Tedavisi Kolposkopi Biopsi
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi, Kısırlık Tedavisi, Kısırlık Tedavi Yöntemleri, Myom Ameliyatı
Anne karnında müzik ,hafta hafta gebelik, hafta hafta hamilelik, ay ay gebelik hamilelik takibi
Suda doğum ,youtube doğum görüntüleri videosu vidiyosu,Youtub sezaryen görüntüsü vidyosu
Abortion Clinics İn İstanbul Turkey, Best Abortion Prices Laws Fees Hospitals İn İstanbul
Best Abortion Clinics in İstanbul, Abortion Prices İstanbul Turkey
Vajinoplasti Labioplasti Estetiği ,Kadın Estetiği Estetik
 

webmaster

solmenu.jpg
anasayfa
Gebeliğe Hazırlık
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme Hastalıkları
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Kısırlık ve Tedavisi
Otomatik_Hesaplayicilar
   


! Yasal Uyarı !
 
 www.kurtaj.info
 
 www.genitalsigil.net